Stremming Slachte bij Kûbaard

De stremmingen/omleidingsroutes worden achter elkaar ingesteld. De aan het werk grenzende woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor hulpdiensten. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De omleiding zal met borden worden aangegeven.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door Schagen Infra bv te Hasselt. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra bv, tel.nr. 06 – 10132624.

blog comments powered by Disqus

Weer Kûbaard