Informatie-avond collectief zonnepanelenproject

  

Wereld op_handen

De coöperatie EnergieKûbaard heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een collectief zonnepanelenproject op een boerderijdak in de omgeving van het dorp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Deze week wordt daarover een informatiefolder huis-aan-huis verspreid.
Woensdag 20 december a.s. om 20.00 is er een informatie-avond waar iedereen welkom is die belangstelling voor het zonnepanelenproject heeft. Een externe deskundige die het hele project heeft begeleid zal dan uitgebreid tekst en uitleg geven.

Namens het bestuur, Ger van Putten

Weer Kûbaard