Kerstmaaltijd


m kerstbuffet

De dorpskerstviering was dit jaar een gezamenlijke broodmaaltijd. Ruim 60 dorpsbewoners kwamen naar het dorpshuis om aan het buffet deel te nemen. De collecte gehouden voor de driestroom te Goutum heeft €113,65 opgebracht. Allen dank voor de gulle gave. 

m kerstbuffet01

Dank aan dorpsbelang en de kerkenraad van de PKN kerk te Kubaard voor het financieel mogelijk maken van dit dorpskerstfeest. De kerstcommissie wenst een ieder een goed 2018. (SE)

 

Weer Kûbaard