Slachtemaraton 2018 giet net troch

De spesjale edysje fan de Slachtemaraton 2018 kin net trochgean. Tsjin de ferwachtings yn wiene it tal oanmeldings fan dielnimmers te lyts en dêrmei de finansjele risiko's te grut om dat machtige sportive en kulturele evenemint te organisearjen. It bestjoer fan de sintrale organisaasje fan de Slachtemaraton fûn it net mear ferantwurde en is dêrom ta dat spitige beslút kommen.
Klik hjir foar mear ynformaasje. (DH)

blog comments powered by Disqus

Weer Kûbaard