ALV 'De Laatste Eer' 2018

Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van ALV's van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 12 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus verwachten. U bent allen van harte welkom. Het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

Weer Kûbaard