Kerkenexcursie

Op zaterdag 17 maart 2018 is er een excursie in de kerken van Kûbaard, Spannum en Iens,  georganiseerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Vanaf 11.30 uur tot 17.00 uur zijn er doorlopend rondleidingen in de kerken.  In de monumentale gebouwen zijn beschrijvingen verkrijgbaar à €2,00. Iedereen van harte welkom. (se)

Weer Kûbaard