Excursie Alde Fryske Tsjerken

 

 
m alde_fryske_tsjerken

Zaterdag was de jaarlijkse excursie van Stichting Alde Fryske Tsjerken, deze keer waren de kerken van Spannum, Iens en Kubaard te bezichtigen. 2 Vrijwilligers van de Stichting vertelden de hele middag aan de ruim 100 belangstellenden over de kerk en zijn historie. Een mooi initiatief van de Stichting. (SE) 

 

Weer Kûbaard