Kûbaard brûst fan de keunst

 

 
Struibrief Keunstrûte_Littenseradiel_2018

Kûbaard brûst wer fan de keunst op sneon 26 en snein 27 maaie as ien fan de dielnimmende doarpen yn de Keunstrûte Littenseradiel 2018. Mar leafst 22 Kûbaarder keunstners en gasten fan bûten litte harren wurk sjen op 8 lokaasjes. Beide dagen fan 11.00 oant 17.00 oere kinne besikers genietsje fan in breed ferskaat oan dissiplines en foarmen fan keunst en kreativiteit. Tefolle om hjir op te neamen, mar tige de muoite wurdich om sels te besjen. Wolkom!

Klik hjir foar in oersjoch fan de dielnimmers en lokaasjes yn Kûbaard.
Klik hjir foar algemiene ynformaasje oer de hiele Keunstrûte Littenseradiel.

 

Weer Kûbaard