Praat met de raad


'Praat met de raad' is een activiteit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân die een aantal malen per jaar wordt gehouden op verschillende locaties in de gemeente. Het biedt inwoners de mogelijkheid om hun raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's van de gemeente. De eerstvolgende 'Praat met de raad' is op dinsdag 5 juni 2018 in It Dielshûs te Wommels. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. (DH)

Klik hier voor meer informatie.

Weer Kûbaard