Timmerdorp de Klomp in Wommels

 

 
Timmerdorp Wommels

Timmerdorp de Klomp is een tweedaagse, inclusief overnachting in tentjes, voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Het staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut. Vrijwilligers zien erop toe dat het bouwen veilig gebeurt.
Naast het timmeren en zagen organiseert de werkgroep in samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân en zwembad de Klomp uit Wommels ook diverse sport- en spelactiviteiten. (DH)

Klik hier voor meer in formatie

 

Weer Kûbaard