Trekker

 

 
IMG-20180717-WA0000

Dizze trekker siket syn baaske.  Wa hat de trekker fergetten? (se) 

 

 

Weer Kûbaard