Tige slagge Kûbaarder Hurdrindei

  

thumb jeugd hurdrindei

De 31ste Kûbaarder Hurdrindei kin, mei troch it prachtige waar, wer as in tige slagge evenemint de boeken yn. Under hast simmerske omstannichheden ferskynden 120 atleten oan de start foar ien fan de fjouwer ôfstannen:1,5 km foar de jeugd oant en mei 12 jier, 8 km, 14,5 km en de heale maraton fan 21,1 km. Elkenien helle de einstreek. De heale maraton waard wûn troch Roelof Oostra út Mantgum (1:16:18) en Geke Venema út Easterlittens (1:40:32), de 14,5 km troch Gerard Houbein út Frjentsjer (0:52:21) en Bettie de Graaf út Snits (01:09:31), de 8 km troch Wabe Roskam út Wommels (0:32:46) en Hester Groenveld út Boalsert (0:37:20) en de 1,5 km troch Sven Klaas Bootsma (0:06:37) en Rinske Schukken út Kûbaard (0:08:27). (DH)

Klik hjir foar de folsleine útslaggen.
Klik hjir foar in foto-ferslach fan Djurre van der Schaaf.

 

Weer Kûbaard