Privacybeleid Doarpsbelang

De Vereniging Doarpsbelang Kûbaard is in verband met de wettelijk vastgelegde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om een aantal maatregelen te nemen. Eén daarvan is het opstellen van een privacy beleid en dat door te geven aan de leden. Het bestuur van Doarpsbelang heeft een beleidsplan samengesteld waarmee de bescherming van de persoonsgegevens zo goed mogelijk is geregeld.
De AVG is ook van toepassing op de website van Kûbaard, met name wat betreft de pubicatie van foto's en videofilms waar persoen op voorkomen. De rechten en plichten van de betrokken personen zijn in het beleidsplan opgenomen. (DH)
Klik hier voor het privacybeleid van Doarpsbelang Kûbaard.

Weer Kûbaard