Vervanging lantaarnpalen in het dorp

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft het bestuur Dorpsbelang benaderd omdat zij van plan zijn de lantaarnpalen in enkele dorpen, waaronder die in Kubaard, te vervangen in het kader van energiebesparing en klimaatmaatregelen. Doordat LED-verlichting een enorme besparing betekent, zullen de bestaande palen vervangen dienen te worden door nieuwe palen en nieuwe LED-armaturen, die ook´s nachts (gedimd) blijven branden. Dinsdag 27 november a.s. om 20.00 uur wordt in een speciale ledenvergadering van Dorpsbelang dit plan besproken en geprobeerd om tot een eenduidig advies aan de gemeente te komen.

Zie hier voor de verschillende mogelijke lantaarnpalen en armaturen

Het lantaarnpalenplan van Kubaard is onder deze link te vinden. 

Weer Kûbaard