1e ledenpartij van K.V. Us Nocht

Zondag 19 mei was de 1e ledenpartij van K.V. Us Nocht. Jammer genoeg niet voldoende deelname van de dames, zodat de 2 dames die het aandurfden mee mochten kaatsen met de heren. Totaal waren er 6 parturen. Iedereen moest 3 x een ronde spelen, voor de eerste keer was dit voor sommigen een aanslag op hun kunnen. Rond 16.30 uur was de winnaar bekend. 1e prijs Jurjen en Wesley, 2e prijs Sjoerd en Jelle, 3e prijs Broer en Auke. Bij de kinderen waren 6 jonge kaatsers en ging de 1e prijs naar de dames Lysanne en Klaske. Allemaal proficiat. (AE)