Laatste nieuws

 1. 14 mrt

  Kûbaarder Karweikedei tige slagge

   

   
  Karweikedei 2017

  It wie wer in drokte fan belang op sneon 11 maart yn Kûbaard: de jierlikse Karweikedei yn it ramt fan de lanlike aksjedagen fan NL Doet. Oeral yn en om de buorren wiene ploechjes minsken yn it spier. Mei-inoar hawwe de Kûbaarders hiel wat wurk út 'e wei set. Wylgen binne snoeid en bulten hout fersnippere. De brêgen, it klimhûs yn de boarterstún en strjitmeubilêr krigen in himmelbeurt. Yn de boarterstún binne nije tegels lein. De suterige gazen stekjes tsjin hynstefraat by de beammen oan de grutte Buorren binne einlings opromme. Sa wiene der noch wat karweikes dy't gjin namme hawwe, mar dêr't it resultaat wol sichtber fan wie. It waar wie in geniet en brocht in ekstra stikje kleur en fleur oan de dei dy't de jûns ôfsluten is mei in stamppotmiel yn it doarpshûs.(DH)

  Klik hjir foar in foto-ferslach.

 2. 07 mrt

  Uitnodiging Breicafé

   

  m 20170202_breicafe

  Een keer in de 14 dagen verzamelt zich een aantal creatieve mensen in het dorpshuis. Er wordt heerlijke koffie en thee gezet, met wat lekkers erbij geserveerd. Wie dit lekkers meeneemt wordt de keer ervoor afgesproken.
  De bezigheden zijn veelzijdig: breien, haken of een workshop georganiseerd door een van de crea's. Zomers gaan we naar een zeer bijzondere plek in Ellen haar tuin op de Goudberg waar we ook een gezellige afsluiting van het seizoen hebben. Dus genoeg om te genieten op veel verschillende manieren. (MK)

  Lees meer
 3. 06 mrt

  Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Kubaard

   

  Bestuur Dorpsbelang roept de leden op om  op dinsdag 21 maart a.s. naar het Mienskipshûs te komen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

   

 4. 27 feb

  ALV "De Laatste Eer" 2017

   

  Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van ALV's van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging  De Laatste Eer haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 27 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus verwachten. U bent allen van harte welkom. Het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

   

 5. 07 feb

  Expositie Martje Visser en Karen Apon

   

  De Kûbaarder kunstenaars Martje Visser (viltwerk) en Karen Apon (beeldjes van papier-maché) exposeren samen in de maanden februari en maart in Galerie BARTH-Art in het Drentse Roden. De tentoonstelling wordt op zaterdag 11 februari 2017 in het bijzijn van de kunstenaars officiëel geopend. Voor meer informatie klik hier. (DH)

Weer Kûbaard