Laatste nieuws

 1. 04 mrt

  Kûbaarder Curlingkampioenskip 2018

   

  Jong talint_curling

  It koe heve. De earste sneontemiddei fan maart 2018. Sterk iis op de pompeblêdfiver en sierlik winterwaar. Sûnt lange tiid wie it wer ris mooglik: it Kûbaarder Curlingkampioenskip. Hendrik en Janke Lichthart namen flitsend it inisjatyf en giene by de doarren lâns om dielnimmers byelkoar te skarreljen. Pim Hoppel hie it ferline hjerst al oankommen field. Hy hie moaie nije curlingstiennen makke fan epoksyhars, doarkrukken en in stjitrânen fan rubber. Krekt echt. Om healwei fjouweren gyng it los. It publyk hie fan it pompeblêd ôf in prachtich sicht op sportive prestaasjes fan de doarpsgenoaten. Jan en Janke Evers waarden de nije kampioenen. Op en om de baan boarten de bern en rieden de reedriders harren rûntsjes. In feestlike ôfsluting fan in koart mar hearlik winterke yn de krookjesfakânsje. (DH)
  (Klik hjir foar in foto-ferslach)

 2. 02 mrt

  Sleutels dorpshuis bij Erik Bos

  De samenstelling van de Beheercommissie van het dorpshuis zal binnenkort veranderen. Erik Bos neemt de plaats in van Janke Lichthart. Met ingang van 1 maart neemt Erik ook het sleutelbeheer voor zijn rekening. Dat betekent dat het wisselgeld en de sleutel van het dorpshuis voortaan bij hem zijn af te halen. Hij woont aan de Greate Buorren 43 (voormalig schoolhuis) en zijn telefoonnummer is 06-28537852. (DH)

 3. 15 feb

  ALV 'De Laatste Eer' 2018

  Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van ALV's van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 12 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus verwachten. U bent allen van harte welkom. Het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

 4. 28 jan

  Expositie Marieke van Leeuwen bij Moglas

   
  wurk Marieke

  De start van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân is ook de start van een expositie van Marieke van Leeuwen in galerie Moglas te Kûbaard. Zij eksposeert daar keramiek en schilderijen. Een van haar nieuwste werken is een grote toren met de naam: 'Boertjes van Buiten', van ca. 1.90 meter hoog. Geen drukke kleuren voor deze toren, maar wit en een prachtige aardetint. Verder is er speciaal aandacht voor twee werken in het platte vlak, vervaardigd van daarvoor speciaal gemaakte stukken keramiek.
  Op zondag 28 januari om 16.00 uur is de opening en Marieke van Leeuwen vertelt aan de hand van het tentoongestelde over haar manier van werken. De toegang is gratis. De expositie duurt tot 8 maart.

 5. 26 jan

  Klokken liede foar Kulturele Haadstêd fan Europa

   

  klokken

  It jier fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadfstêd fan Europa 2018 wurdt op sneon 27 jannewaris offisjeel iepene, yn it bywêzen fan Kening Willem Alexander en keningin Máxima'. It is in muzikale start mei in enoarm orkest, oanfolle mei koaren, bekende sjongers en muzikanten út de hiele provinsje, op de trije grutste pleinen yn de Ljouwerter binnenstêd. It muzikale fjoerwurk wurdt om krekt 22.15 oere ôfsluten mei it lieden fan de klokken yn alle doarpen en stêden yn hiel Fryslân. Ek Kûbaard docht dêr oan mei. Dus as jimme op seon 27 jannewaris om 22.15 oere de klokken lieden hearre witte jim: de Kulturele Haadstêd 2018 is begûn!
  It muzykspektakel is deselde jûn libbensliif te sjen op Televyzje NPO1, fan 21.30 oere oant 22.20 oere. (DH)

Weer Kûbaard