Laatste nieuws

 1. 22 apr

  Geen herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020

  Ieder jaar worden op 4 mei in Kubaard, evenals in de rest van ons land, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is inmiddels een goede traditie dat daarbij in Kubaard in het bijzonder wordt stilgestaan bij onze oud-dorpsgenoten Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans, die de oorlog niet hebben overleefd. Deze herdenking vindt plaats in de kerk en aansluitend bij het monument voor de Kubaarder oorlogsslachtoffers op het kerkhof.

  Lees meer
 2. 15 apr

  Financiële situatie rondom het dorpshuis versus Corona

  Beste Kubaarders,
  Het dorpshuis is helaas alweer een tijdje dicht. Dat betekent ook geen inkomsten.

  Lees meer
 3. 14 apr

  Alle activiteiten tot de zomer afgelast

  Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus verlengd tot eind april. Daarnaast blijft het verbod op evenementen tot 1 juni van kracht. Het is nu voor iedereen duidelijk dat we niet zomaar van deze epidemie af zijn en dat er tot deze zomer in Nederland niet veel activiteiten georganiseerd zullen worden.

  Lees meer
 4. 19 mrt

  Takken hakselen

  Vanwege het niet doorgaan van de Karweikedei, kunnen Kubaarders hun takken nog tot 3 april a.s. bij de fam. Jongejans brengen.
  Op 4 april a.s. worden de takken daar versnipperd en kunnen belangstellenden de houtsnippers komen weghalen (GvP).

 5. 13 mrt

  Karweikedei gaat NIET door

  I.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus is besloten om de Karweikedei niet door te laten gaan. Hiermee volgen we ook het advies van het Oranjefonds, die in het kader van NL Doet de Karweidei sponsort. Of en wanneer er een nieuwe datum komt voor de Karweikedei, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Houd hiervoor de Kubaarder media in de gaten.