Laatste nieuws

 1. 18 okt

  Windturbine Joarum stil gezet

  Stichting WIEK heeft besloten de windturbine Joarum met onmiddellijke ingang stil te zetten. Dit omdat de geldigheid van het zogenaamde molencertificaat verlopen is. Daardoor zou, bij een eventuele calamiteit zoals bijvoorbeeld het afvallen van een stuk van een van de wieken, dat persoonlijke of materiële schade veroorzaakt, niet gedekt is door de verzekeraar. De schadeclaim is misschien een kleine kans, maar de financiële en persoonlijke gevolgen kunnen groot zijn. WIEK wil niet op haar geweten hebben, dat er ook maar iemand schade ondervindt en daarom is besloten de molen voorlopig stil te zetten. We gaan natuurlijk direct op onderzoek om te kijken of er iets aan deze situatie gedaan kan worden, want natuurlijk vinden we het bijzonder spijtig dat onze dorpsmolen zijn steentje niet meer kan bijdragen aan de productie van groene, schone energie. (Ger van Putten)

 2. 09 okt

  Samenvierendienst 15 oktober

  m 20171009_193324

  Zondag is er een samenvierendienst om 19.30 uur in Spannum. De dienst wordt verzorgd door catechisanten van Kubaard, Spannum en Iens en met medewerking van Elsa Waljaard. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. (JdV) 

   

 3. 05 okt

  Underseeër fan Harrie boppe wetter

   

   
  kasko sylboat

  De havenwâl fan Kûbaard krijt in nije beskoeiïng. Om it wurk fan in ponton ôf útfiere te kinnen moast it wite heechhout nei it sportfjild tydlik oan 'e kant. Mar der lei noch in obstakel foar de wâl: de 'ûnderseeër' fan Harrie. Goed 41 jier ferlyn fûn in ambisjeus skipsbouprojekt yn Kûbaard syn earste en lêste haven. Fierder as in kasko fan ferrosemint kaam it net, troch tiidgebrek fan de skipsbouwer. De romp fan wat in ynnovatyf syljacht wurde moatten hie bedarre op de havenboaiem. Allinne mei leech wetter kaam in rântsje fan de boech yn it sicht. It skip is op it droege takele en wurdt ôffierd nei de sloop. (DH)

   

 4. 29 sep

  Kûbaarder Hurdrindei 2017 gaat niet door

   

   
  logo hurdrindei

  Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie en een hernieuwde website gaan wij aan de slag voor de Kûbaarder Hurdrindei in het bijzondere jaar 2018. Wij hopen van harte u/jou dan ook op 6 oktober 2018 als deelnemer of publiek aan de start van de Hurdrindei te ontmoeten. (DH)

  NPC Kûbaarder Hurdrindei

 5. 04 sep

  Kofje-oerke

  m DSC08766

  Ofrûne sneon hiene we yn Kûbaard de start fan it nije seizoen mei sa as
  gebrûklik it Kûbaarder kofje-oerke.
  Dit kear net yn it doarpshûs mar bij boer Andela oan de Slachte.
  Kofje, oranjekoeke en de sinne.
  Lekker bijprate mei Kûbaarders.  (FB)

  m DSC08771

   

  Lees meer

Weer Kûbaard