Laatste nieuws

 1. 02 jan

  Opbrengst collecte Kerstviering

  De opbrengst van de collecte tijdens de Kubaarder kerstviering in het dorpshuis was maar liefst €  281,41. Dit bedrag is overgemaakt naar WAR CHILD, zie ook www.warchild.nl

  Lees meer
 2. 23 dec

  Notulen dorpsbelang 5 november 2007

  De notulen van de dorpsbelangvergadering van 5 november zijn weer te lezen op de site.
  De notulen verschijnen voortaan wel bij de verslagen, maar geen tekst meer bij nieuws om te melden dat ze er weer op staan. Dus zelf in de gaten houden. (SE)

 3. 22 dec

  Winterplezier

  De wintertijd is begonnen en dat was ook duidelijk te zien. Velen genoten even van het mooie winterlandschap en ook kwamen de schaatsen even uit het vet. Dit duurde overigens niet lang want na een 'zware' val, kraakte het ijs toch erg gevaarlijk waardoor de jeugd weer snel de veilige walkant op zochten. Verder leverde het nog mooie plaatjes op.... (TK).

  Lees meer
 4. 13 dec

  Eerste foto's voor fototentoonstelling

   

  De lange winteravonden zijn inmiddels aangebroken, zodat elke Kûbaarder nu zijn of haar oude fotodoos of fotoalbum in kan duiken om naar leuke plaatjes voor onze {cms_selflink page='fototentoonstelling' text='fototentoonstelling '}tijdens de grote reünie in augustus 2008 te zoeken. De eerste historische opnamen zijn inmiddels bij ons binnen, waarvan wij hier vast een foto publiceren genomen van af de Greate Buorren richting Tsjerkebuorren. Deze foto is beschikbaar gesteld door de fam. Rein Rijpma. De opnamedatum is ons nog onbekend, maar wellicht zijn er suggesties. Meld ze op ons {cms_selflink page='gastenboek' text='Gastenboek'} of anders via de {cms_selflink page='mail-dorpsbelang' text='mail.'}. Dus Kûbaarders, duik massaal in uw archieven en laat ons horen. Eind januari willen we een overzicht van alle foto's hebben (GvP).

  De tentoonstellingscommissie

 5. 08 dec

  Terug in het "hinnehok"

  Na een jaar van reizen, kwamen JanSjirk en Sjirkje op 5 December weer terug in Kubaard, waar zolang familie in had gewoond. Van Australie naar Taiwan en ook nog naar Bangkok. Vele ervaringen rijker is dit jonge stel, maar voorlopig geven ze zich nu wel even 'del' in hun o zo vertrouwde 'hinnehok'.

Weer Kûbaard