Laatste nieuws

 1. 07 aug

  10.000 dieren aangevoerd

  Kubaarder bedrijf start 2e tak met 10.000 dieren.

  Zaterdag 4 augustus kwamen maar liefst 10.000 dieren aan op de boerderij van Auke Eringa. Dat dit geen koeien zijn, snapt een ieder en met name in deze tijd met het vervoersverbod vanwege de MKZ, zou dat niet kunnen.

  Lees meer
 2. 21 jul

  De gele gemeente

  Om de vele maisvelden in de gemeente een fleuriger aanzien te geven, hebben vele boeren in de gemeente Littensseradiel een rand zonnebloemen er omheen gezaaid, o.a. {cms_selflink page='melkveebedrijf-mts-p-h-kooistra' text='Maatschap Kooistra '}heeft hier gevolg aan gegeven (TK).
 3. 21 jul

  Kaatswedstrijden.

  Zoals jullie allemaal weten zijn we weer los met de kaatswedstrijden. We hebben voor het resterend seizoen nog een paar wedstrijden gepland. Deze data mag U alvast in uw agenda zetten.

          25 Augustus:    Ledenpartij voor de kinderen.
  26 Augustus:    Pearke keatsen.
    8 September:  Kind/Ouder partij
  23 September:  Romke de Jong partij.

  Voor elke wedstrijd krijgt U nog een uitnodiging!

  Het bestuur. (TK)

   

 4. 20 jul

  Notulen

  Dorpsbelang heeft de notulen van mei op de site staan. Zie bij tabblad dorpsbelang en dan verslagen, of klik hier op {cms_selflink page='verslagen' text='verslag'}.(SE)

  Lees meer
 5. 20 jul

  Jong in Friesland

   

  Afzender: Jong in Zuidwest Friesland, Postbus 312, 8600 AH Sneek
   
   
   PERSBERICHT
   
  Jong in Zuidwest Friesland organiseert een wedstrijd in de vorm van filmbiografie voor jongeren in de zomervakantie.

  Lees meer

Weer Kûbaard