Laatste nieuws

 1. 14 jun

  Koekoek

   

  De oplettende fietser/wandelaar heeft het waarschijnlijk ook al gehoord of gezien: sinds een maand kun je het bekende geluid van de koekoek horen. Wat mij betreft heb ik deze vogel nog niet eerder hier in Kûbaard waargenomen, echter onze bekende vogelaar Jan Erik Valkema heeft de koekoek al eens eerder hier gespot. Toen we met een groepje in de vlinderberm bezig waren, werden we minuten lang getracteerd op de bekende roep van deze vogel. Hij laat zich niet zo gemakkelijk zien maar op de site van Vogelbescherming Nederland staan een paar mooie foto's, waarvan ik er een heb geleend (GvP)

     

 2. 12 jun

  PimPop 2007


 3. 11 jun

  Nieuwe opmaak Dorpsite

  U ziet het goed, Kubaarddorp.nl is in een nieuw jasje gestoken, een nieuwe opzet, een andere menustructuur. Wij hopen dat het u zal bevallen. De toegankelijkheid is ook verbeterd: Vanaf nu kunnen verenigingen zelf inloggen en hun berichten direct op de Dorpssite plaatsen.

  Lees meer
 4. 24 mei

  Afbraak sokkel Joarum

   

  Woensdag 23 mei is de firma Haarsma uit Tjerkwerd begonnen met de afbraak van de oude sokkel van de voormalige Lagerwey 18/80 windturbine, die van 1994 tot en met oktober 2005 schone electriciteit opwekte aan de Joarumerleane bij de fam. Van der Werf.

   

  Lees meer
 5. 17 mei

  Dauwtrappen

  Zo'n veertig liefhebbers meldden zich om 6 uur vanmorgen op het plein voor het dorpshuis. O.l.v. Tjerk Bootsma werd er flink de pas ingezet. Via de Leane bij de familie Keur de weilanden in richting familie Schukken. Na een uitvoerige uitleg door Durk Hibma van het grenspaaltje op de Slachte, werd de wandeling vervolgd over de Grienedyk naar de pleats van Pieter Kooistra. Onder het genot van een bak koffie of thee verzorgd door de feestcommissie, kregen we uitleg wederom door onze historicus Durk Hibma over de bijzonderheden van de mooie melkkelder onder het voorhuis.

  Klik op meer voor de foto's
  Lees meer