Laatste nieuws

 1. 28 sep

  Romke's-partij

  Aangezien het al weer bijna een week geleden is, maar ik niet eerder kon reageren i.v.m. internetproblemen, dan nu een verslagje van de laatste kaatspartij van dit seizoen, de Romke-partij. Het weer kon niet beter want het was voor 23ste van september heerlijk warm. Er vielen weer prachtige prijzen te winnen die door onze sponsor Romke de Jong, "Agraryske hannel en Leanwurk' zelf waren samengesteld (TK).

  Lees meer
 2. 24 sep

  Opening sportveld

  De opening van het sportveld kan bijna plaatsvinden, want ook het fietsenhek is geplaatst. Afgelopen zondag werd er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt tijdens de laatste ledenpartij dit jaar op het sportveld voor de senioren. Zoals bij vele bedrijven en instellingen het gebruik is, eerst in gebruik nemen daarna de opening, wordt ook het sportveld, nadat het bijna al weer 3 maanden in gebruik is, geopend en wel op 6 oktober a.s.(SE)

  Lees meer
 3. 18 sep

  Landschapsstudie van Greet Bierema

  De landschapsstudie gemaakt door Greet Bierema in opdracht van dorpsbelang Kûbaard is nu ook op de site te lezen. Zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering wordt het een bijlage van de dorpsvisie. Op de site staat hij dan ook achter de {cms_selflink page='dorpsvisie' text='dorpsvisie'} aan. De dorpsvisie is nog een oude versie, binnenkort komt de herziene versie van 2004 ook op de site. (SE)

 4. 17 sep

  Himmelmoarn Doarpshûs

  It Doarpshûs is wer skjin, fan binnen en fan bûten. In mânske himmelploech ferskynde sneontemoarn 15 septimber op it appel. Mei fleur en faasje giene de froulju en manlju yn de slach mei stof, spinreach en smoargens dat de ôfrûne moannen oan biezem, dweil en stofdoek ûntkaam wie. De bar, de húskes, de seal en de keuken, alles waard troch de froulju ûnder hannen nommen (DH).
  Lees meer
 5. 16 sep

  25 jaar OC partij

  De zilveren 'ljip' is gehaald! Het begon allemaal met een matenclub die als hobby het 'ljipaai sykjen' deelden en ook wel iets meer aan sport wilden gaan doen. Zo is de jaarlijkse kaatspartij de OC (Ontspannings Commissie) ontstaan. Olv. Jinse, Gerrit en Cees. En ontspannen gaat het er inderdaad aan toe...

  Lees meer

Agenda

 1. Geen evenementen
> Bekijk maandoverzicht