Bedrijven

Als kleine gemeenschap van ca. 270 inwoners (2007) heeft Kûbaard toch een redelijk aantal ondernemers binnen haar grenzen. Er zijn nu nog 13 agrarische ondernemers, die vanouds het leven in het dorp bepaalden. Daarnaast zijn er diverse MKB-bedrijven actief tot aan volledig professionele kunstenaars aan toe. Het overgrote deel van de werkzame bevolking forenst echter tussen Kûbaard en de omliggende dorpen en vooral steden, waar uiteraard een grotere werkgelegenheid aanwezig is. In de navolgende pagina's kunt u  kennismaken met het thans aanwezige bedrijfsleven, waarin de Stichting WIEK een wat aparte plaats in neemt: deze balanseert tussen enerzijds bedrijfs economische- en anderzijds verenigingsaktiviteiten in.