Stichting WIEK

Stichting WIEK Stichting Windenergie Kubaard (WIEK), in de volksmond ook wel Dorpsmolen Kubaard genoemd, is opgericht om te investeren in duurzame energie voorzieningen. Uit de opbrengsten van van deze investeringen wordt het sociaal culturele leven in Kubaard gestimuleerd. In de navolgende onderwerpen kunt u nader kennismaken met de Stichting WIEK en wellicht raakt u ook geïnspireerd.