Archief WIEK

In mei 2007 heeft de firma Haarsma uit Tjerkwerd de oude sokkel van de voormalige Lagerwey 18/80 windturbine in puin geslagen en afgevoerd. De turbine wekte van 1994 tot en met oktober 2005 schone electriciteit op aan de Joarumerleane bij de fam. Van der Werf. De turbine werd destijds op een 2 meter hoge betonnen sokkel geplaatst omdat dat dan de elctriciteitsproductie met ca. 10 % zou toenemen, van ca. 150.000 kWh per jaar tot ca. 165.000 per jaar. De investering zou zich binnen 3 à 4 jaar terug verdienen. Achteraf gezien kunnen we inderdaad stellen dat deze verhoging rendabel geweest is, ondanks de bijna € 4.000,- kostende afbraak. (GvP)