Bestuur Stichting Wiek

Het bestuur en directie bestaat anno 2021 uit de navolgende personen:

· Daan Keur                            Voorzitter

· Harrie Vermeulen                  Secretaris

· Rombout Jongejans               Penningmeester

· Ali Galema Alg. lid namens     Dorpsbelang

· Wiebe van der Werf               Alg. lid namens Dorpsbelang

· Ger van Putten                      Directeur

Het dagelijks bestuur (db) wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris, of bij afwezigheid van een van hen door de penningmeester. Beide afgevaardigden van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kubaard, hebben een zittingsperiode welke gelijk loopt aan hun bestuurstermijn van deze vereniging. De overige 3 bestuursleden kunnen hun functie 5 jaar uitvoeren, met daarna nog maximaal eenzelfde periode. Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden opgedragen aan de directeur.

 Updated 11-2021