Dorp Kûbaard

Kûbaard is een van de 29 dorpen in de gemeente Littenseradiel te Noord-West Friesland. Het is gelegen vlak aan de N359 van Leeuwarden naar Bolsward, op ongeveer 2 km. van de hoofdplaats van de gemeente, Wommels. Ons dorp heeft ongeveer 270 inwoners, een bloeiend verenigingsleven, is nog steeds behoorlijk agrarisch georiënteerd en kent enkele kleine bedrijven en ateliers.
Behalve het dorpsfeest kennen we nog enkele grotere activiteiten, die veel bezoekers trekken:

* Kunstmanifestatie, welke om de twee tot drie jaar plaatsvindt. 
* Hurdrindei, jaarlijks op de eerste zaterdag in oktober.