Dorp Kûbaard

Het dorp Kubaard in vogelvlucht

Kubaard is een klein dorp in de gemeente Sud-west Fryslan. Op 1 januari 2018 woonden er 231 mensen. Er zijn zo ongeveer 100 woningen/adressen. Ongeveer driekwart van dat aantal bevindt zich in de dorpskern, de rest ligt in het buitengebied. Het gaat in bijna alle gevallen om eigen woningen, in de dorpskern zijn nog vier huurwoningen.

Het spreekt voor zich dat er in een dergelijk klein dorp niet veel voorzieningen zijn. Dat is niet erg want in het naburige Wommels (twee kilometer) zijn de meeste basisvoorzieningen wel aanwezig: kinderopvang, basisscholen, huisarts, tandarts, openbaar ver voer, garage plus tankstation, supermarkt en nog een aantal andere winkels.
In Kubaard zelf is nog een verkoopschuur waar je groente en fruit kan krijgen. Tevens is er een dorpshuis en een sportveld. Er staat ook een monumentale NH kerk.
Er zijn ook nog een aantal verenigingen: de kaatsvereniging, de biljartvereniging, de vrouwenbiljartvereniging en de begrafenis en crematie vereniging. De laatste jaren zijn daar het breicafé en de jeu-de-boules nog bij gekomen. Bij de NH kerk hoort ook nog de vrouwenvereniging “bid en werk”.
Via de plaatselijke milieucoöperatie kan men energie inkopen en de stichting Wiek zorgt voor investeringen in duurzame energie en met het rendement daarvan stimuleert zij het sociaal cultureel leven in Kubaard.

Het jaarlijkse, tweedaagse, dorpsfeest wordt meestal gehouden vlak voor, of vlak na de zomervakantie. In het winterseizoen zijn er regelmatig koffieuurtjes (vaak op zaterdagochtend) en klaverjasavonden.
Op de eerste zaterdag in oktober wordt de Kubaarder Hurdrindei gehouden: dit is een prestatieloop
met diverse afstanden (maximaal een halve marathon.)

De meeste mensen die in Kubaard wonen zijn forensen. Verder zijn er een aantal zelfstandigen: van een bouwondernemer, een agrarisch loonbedrijf tot een aantal kunstenaars en alles wat daar tussen in zit. In het buitengebied  bevinden zich nog een aantal veehouderijbedrijven. Hun aantal neemt elk jaar af. Steeds meer boerderijen worden voortgezet als woonboerderij.

Alle inwoners bij elkaar vormen een levendige gemeenschap. De meeste inwoners voelen zich betrokken bij het wel en wee van Kubaard.  Velen functioneren als vrijwilliger in de bovengenoemde verenigingen en vormen daarmee de basis voor een gezonde samenleving.