Beknopte Uitslag Enquête Windmolenplan Wjukslach

We hebben de garantie gegeven dat de namen van de deelnemers aan de enquête anoniem blijven. Daarom hebben slechts twee leden van dorpsbelang t.w. Marian Zeinstra en Sytse van der Werf, de enveloppen open gemaakt en de uitslag vastgesteld samen met een onafhankelijk persoon. We hebben dhr.J. Kersbergen uit Wommels bereid gevonden om als onafhankelijke persoon vast te stellen dat alles eerlijk en correct verloopt.
De respons was heel behoorlijk (64% en als de 28 leden die buiten het dorp wonen niet meegeteld worden nog hoger). Dat is zeer verheugend omdat we daardoor zondermeer kunnen spreken van een representatieve enquête. Op beide vragen heeft de meerderheid tegen gestemd. Op de geplande bijeenkomst van Doarpsbelang en Wiek zullen we de uitslag nader toelichten.
De uitslag staat in de bijlage. Zoals gesteld gaat om een beknopte uitslag. Voor de verwerking van de opmerkingen is meer tijd nodig.
Donderdag 12 juni om 20.00 uur is er een bijeenkomst in het dorpshuis en dan zullen we de uitslag uitgebreid presenteren en toelichten hoe deze is uitgevoerd.

Marian Zeinstra
Sytse van der Werf

Voor meer informatie klik op
Beknopte Uitslag