Informatie van Fryslân foar de Wyn

Informatie over de door Fryslân foar de Wyn georganiseerde bijeenkomsten over windenergie. Hier kunt u zien waar en wanneer de plannen voor windenergie in uw gemeente in een bijeenkomst besproken worden. Niet zo zeer de initiatieven, maar juist de omgeving van initiatieven is tijdens deze bijeenkomsten aan zet. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens deze bijeenkomsten inbreng leveren. Dorpsbelangen kunnen de zienswijze van het dorp inbrengen (GvP).