Persbericht regiobijeenkomsten

 

Regiobijeenkomsten Fryslân foar de Wyn van start

Vanaf 26 mei starten de regiobijeenkomsten van Fryslan foar de Wyn. De laatste bijeenkomst is eind juni. In totaal zijn er 11 bijeenkomsten gepland. Men dient zich aan te melden via de website www.fryslanfoardewyn.nl.

Tot nu toe waren in het proces van Fryslân foar de Wyn vooral de initiatiefnemers van nieuwe windparken aan het woord. De komende tijd wil de regiegroep van Fryslân foar de Wyn weten hoe omwonenden van de windinitiatieven over de plannen van die initiatiefnemers denken.  De regiegroep wil daarmee een beeld krijgen hoeveel draagvlak er lokaal is voor het betreffende project en of er suggesties zijn om de plannen te verbeteren.
Daarom worden er in mei en juni “regiobijeenkomsten” georganiseerd waarin telkens drie of vier plannen aan de orde komen. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over heel Friesland. De bedoeling is dat geïnteresseerden zich aanmelden via de website van Fryslân foar de Wyn. Zijn er teveel voor de beschikbare zaalruimte, dan wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de avonden worden voornamelijk de plannen op de “Kandidatenlijst” besproken. Indien gewenst kunnen ook  plannen op de “Reservelijst” worden geagendeerd. Per project zullen er initiatiefnemers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Bewoners kunnen hun mening ook geven via een enquête op de website van Fryslân foar de Wyn (www.fryslanfoardewyn.nl). Eind juni wordt er aanvullend een opiniepeiling uitgevoerd om de mensen te bereiken die niet hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten of aan de enquête.


Fryslân Foar De Wyn

Johannes Houtsma, Albert Koers en Hans van der Werf

Datum

locatie

initiatief

Naam

Ma     26/5

Wytmarsum

(oud gemeentehuis)

Arumerweg 53 - 8748 AB

9

5c

55

59

 

Wo     28/5

Burdaard      

(MFC)

Schoolstraat 12 9111 HH

3c

4

21

22

 

Ma       2/6

Reduzum    

(café de Welp)

Haedstrjitte 14, 9008 SP

15

33

53

 

Di       3/6

Kollum        

(de Colle)

Kerkstraat 4 9291 CA

27

32

37

 

Wo       4/6

Wytmarsum

(oud gemeentehuis)

Arumerweg 53 - 8748 AB

2

5d

54

 

Di       10/6

Wytmarsum

(oud gemeentehuis)

Arumerweg 53 - 8748 AB

1

5b

45

52

 

Wo     11/6

Tzum            

(de Moeting)

Nieuwbuurtsterweg 1, 8804 RG

5 e

17

42

43

 

Ma     16/6

Tzum            

(de Moeting)

Nieuwbuurtsterweg 1, 8804 RG

12

13

58

 

Di       17/6

Burdaard      

(MFC)

Schoolstraat 12 9111 HH

3a

3b

5a

26

 

 

Do     19/6

Tzummarum  

(Harnehal)

Buorren 43-A, 8851 EL

7

25

46

 

Wo       25/6

Heerenveen  

(de Kempenaer)

Dr. Wumkeslaan 4; 8442 EM

 

6

18

35a

35b