Uitleg gang van zaken regiobijeenkomsten

 

Regiobijeenkomsten van Fryslân foar de Wyn

In mei en juni zijn de bewoners van Friesland aan zet als het gaat om plannen voor windenergie. Tijdens de verschillende regiobijeenkomsten hoort de regiegroep van omwonenden wat zij van de ingedsiende plannen vinden, en of het plan voor windenergie kan rekenen op goedkeuring van de omgeving. Deze bijeenkomsten gaan niet allen over voor en tegen, maar draaien vooral ook om inhoudelijke vragen en suggesties.


De opzet van de regiobijeenkomst is als volgt:


Start om 19.30.

 

  • Gespreksleider (Jaap Jepma of Anne Jochum de Vries) heet plenaire aanwezigen welkom. Geeft toelichting op verloop van de avond.  De avond heeft het karakter van inloopavond met ronde tafelgesprekken. Er is gelegenheid per voorstel aan tafel  of  in een aparte ruimte mee te denken/te reageren op een specifiek voorstel plan. Plenair is geen ruimte voor discussie en vragen.
  • Regiegroep schetst de stand van zaken tot nu toe en presenteert feiten per voorstel (3 of 4 per avond).


Exact verder tijdsverloop is afhankelijk van aantal plannen en aantal aanmeldingen per voorstel per avond. (rondes van 30 à 45 minuten)

  • In aantal ronden kan men binnenlopen bij verschillende voorstellen om op plannen te reageren. Deze groepen willen we telkens niet te groot maken. Hierbij zal initiatiefnemer van het voorstel aanwezig zijn voor beantwoorden feitelijke vragen en iemand van Fryslân foar de Wyn voor coördinatie.
  • We kunnen besluiten om meerdere tafels voor één voorstel te organiseren, als hier veel aanmeldingen voor zijn.


Afronding ca 22.00 uur


Tijdens de avond kan er meegepraat worden, maar er kunnen ook enquêtes worden ingevuld. Dit zal verwerkt worden om per voorstel een impressie te kunnen geven in rapportage over regiobijeenkomsten.
Bezoekers van de regiobijeenkomst moeten zich aanmelden op de website van  Fryslân foar de Wyn,  www.fryslanfoardewyn.nl, en daarbij aangeven voor welke plannen ze inbreng willen leveren.
Van bezoekers wordt verwacht dat ze zich voor de bijeenkomst op de hoogte stellen van de plannen waarop ze inbreng willen leveren.