Wonen

In Kûbaard is het rustig wonen. Een telling van het aantal woningen en gebouwen in ons dorp leert dat er anno 2007 exact 100 huishoudens onder Kûbaard vallen, verdeeld over 74 woningen en 26 (woon)boerderijen. Daarnaast zijn er nog 3 huishoudens grenzend aan het dorpsgebied die zich zodanig met Kûbaard verbonden voelen, dat we de teller gevoeglijk op 103 kunnen zetten. Verder hebben we nog als enige voorzieningen een kerk, een basisschool een dorpshuis, 2 vakantiewoningen en 2 bedrijfsgebouwen. Het overgrote deel van het woningbestand wordt gevormd door koopwoningen, terwijl er ca. 8 huurwoningen aanwezig zijn.

 
 

Het aantal inwoners van ons dorp varieert de laatste decennia tussen de 250 en 300 inwoners. Eind 2006 telde de gemeente Littenseradiel 270 inwoners in ons dorp. Naast de oorspronkelijk geboren Kûbaarders, wordt het overgrote deel van de inwoners gevormd door 'import' van elders uit Friesland en 'Holland'. Samen vormen we een levendige gemeenschap, waar lief en leed gezamenlijk wordt gedeeld.  Het overgrote deel van de bevolking bestaat uit forenzen. Daarnaast zijn er een klein aantal zelfstandigen, kunstenaars en een slinkend aantal agrariërs. Het overgrote deel van de dorpelingen voelt zich betrokken bij het wel en wee van het dorp en functioneert wisselend in het verenigingsleven, een gezonde basis voor een dergelijke kleine gemeenschap (GvP)