Kaatsvereniging "Ús Nocht"

Kaatsvereniging "Ús Nocht” heeft in 2008 haar 60 jarig jubileum gevierd. Na een wat rustige periode is de vereniging weer opgebloeid met maar liefst 100 leden. Waardoor er weer volop in het dorp wordt gekaatst.

Er worden jaarlijks verschillende partijen georganiseerd zoals voor jeugd en volwassenen, waaronder de kind/ouder partij, nachtkaatsen, pearkekaatsen en ledenpartijen. Er bestaat een jeugdcommissie die de jeugd zoveel mogelijk stimuleert en er is een commissie voor de volwassenen. Tijdens het kaatsseizoen kunnen volwassenen, zowel heren als dames, competitie spelen op de donderdagavonden en de jeugd op de woensdagavonden. De ene week trainen en de andere week een competitiewedstrijd.