Bijeenkomst 12 juni DB/WIEK windmolenplan

Hierbij nodigen we de inwoners van Kûbaard uit voor de bijeenkomst van Doarpsbelang en de Stichting WIEK, a.s. donderdagavond (12 juni) om 20.00 uur in het Dorpshuis te Kûbaard. De bijeenkomst staat geheel in het teken van het windmolenplan van Wjukslach Kûbaard. Het programma ziet er als volgt uit: 

19.45 uur  Ontvangst
20.00 uur  Opening
20.10 uur  Presentatie enquête
20.35 uur Terugblik op voorbereiding van het plan, bijeenkomst op 16 april en andere bijeenkomsten en hoe verder met het plan
21.00 uur Pauze
21.15 uur Voorstel brieven aan 'Fryslân foar de Wyn' en 'Wjukslach'
21.30 uur Hoe verder?
2
2.00 uur Sluiting

Vereniging Dorpsbelang en Stichting WIEK (GvP)