Bestuur

Per 29 maart 2016 is de samenstelling van het bestuur Dorpsbelang:

Voorzitter                     Wiebe van der Werf
Secretaris                     Fokje Breimer
Penningmeester            Ger van Putten
Algemeen lid                 Yeb Andela
Algemeen lid                 Harrie Vermeulen

De verdeling van de contactpersonen van het bestuur en onderliggende commissies en overige taken:

 • Speeltuin/Sportveld/Berging: Harrie
 • Kaatsvereniging: Harrie
 • Jeugdactiviteiten: Harrie
 • Lytse Farwegen: Harrie
 • Klokkefûns: Wiebe
 • Website: Ger
 • Nieuwe bewoners: Harrie
 • Wiek: Harry/Fokje
 • Doarpswurk: Ger
 • Energie: Ger
 • Vlinderberm: Wiebe
 • Feestcommissie: Yeb
 • Hurdrindei: Wiebe
 • Beheercommissie: Wiebe
 • AED: Fokje
 • WOK: Yeb
 • SOK: Ger
 • Dodenherdenking: Wiebe
 • Gemeente: Wiebe