Fokke de Boer

Fokke de Boer
- Art Studio F. de Boer -

 

Nederland:

Greate Buorren 27 
8732 EE KUBAARD 
tel. 0515-332690

Canada: 

RR # 8 DUNVILLE
ONT N1A2W7 
Phone 1-905-774-9369

Fokke de Boer (Hichtum 18-2-1947) woont en werkt in Nederland en Canada. Na een actief beroepsleven als ontwikkelaar op de researchafdeling van een haardenfabriek, vestigde hij zich van af 1995 in Dunville te Canada, waar hij de zomer benut om het land te leren kennen, zijn broer te helpen op de boerderij en olieverfschilderijen te maken voor zijn Canadese opdrachtgevers.

Fokke schildert en schetst het seizoen. 's-Zomers zonsop- en ondergangen, landschappen en 'Amerikaanse' boerderijen  in zijn nieuwe 'heimat'.  In de winter trekt hij weer stevast naar Friesland, waar hij in Kubaard aan de Greate Buorren zijn Friese atelier heeft gevestigd: een klein boerenwoonhuis dat als je binnentreedt van onder tot boven, in ieder vertrek meestal de seizoen sfeer van het Friese 'greiden-' en terplandschap ademt. Vooral de  terpen fascineren De Boer. In winter-, herfst- of zomertooi. Alle denkbare seizoensinvloeden heeft hij in zijn terplandschappen verwerkt. De schier oneindige horizon, de enorme vergezichten van het Friese platteland, wolkenmassa's, winterlandschappen met ijs- en sneeuwvlakten. Dat zijn de inspirerende bronnen voor  het werk van Fokke de Boer. Op afspraak kan zijn collectie thuis bekeken worden, terwijl de meeste stukken ook voor een redelijke prijs te koop zijn.

U bent van harte welkom aan de Greate Buorren 27 te Kubaard.

Bovenstaande serie beeldt de brêge over de Kubaarder vaart uit met de bomenrij om het kerkhof van de NH-kerk aan de Tsjerkebuorren te Kubaard, met verschillend lichtperspectief.Warntille bij Wommels met schaatsers.

Schaatsers op de Bolswarder trekvaart.

English

Vaart door Friese grasland.

Koeien op het Friese grasland.

Fokke de Boer(born in Hichtum, province of Friesland, the Netherlands) lives an works in the Netherlands an Canada. After an active professional career as developer within a research division of a heating and furnace manufacturer he left in 1995 for Dunville in Canada. There he spent the summers to get acquainted with the country, help his brother on the farm an work on oil paintings on commission for people from various walks of life in various parts of Ontario.
 

Fokke paints and sketches the seasons. In summertime themes are the rising and setting of the sun, landscapes an "American" farms in his new surroundings. for the winter season as a rule he returns to Friesland, where he lives in the village of Kubaard on a street called Greate Buorren (Large Neighbourhood). It is there he has his Art Studio, in a small house belonging to a former farm. If you enter his domicile you will find from floor to ceiling in each of its rooms images mostly of seasonal changes in the grassy Frisian meadow lands an “terp”-landscape. A “terp” is a traditional man-made mound created a long time ago for people and animals to avoid the water that used to ebb an flow with the heaving of the surrounding sea. Such “terpen” especially fascinate De Boer, be it in winter, autumn or summer. He has depicted all possible impacts of the different seasons that have left their mark on these “terp”-landscapes, the shimmering unending horizon, the enormous views stretching across the Frisian Lowland, the diverse configurations of the clouds in the sky, winters capes with ice an expanses of snow. These are the sources of inspiration that spur Fokke de Boer in his imagination and artistic works. If you are interested to have a look at his collections you are welcome to pay him a visit at home, just make an appointment. Most of the paintings may be purchased for a reasonable sum.

You are most welcome! The place is Greate Buorren 27 in Kubaard (not far from the Frisian capital Leeuwarden).

  The above series depicts the bridge across the canal that runs through Kubaard, down by the row of trees around the Reformed Church Cemetery (Tsjerkebuorren near Kubaard), displaying perspectives that vary with different kinds of daylight.

  Warntille near the village of Wommels with skaters on the ice. 

  Skaters on the ice a canal in the countryside near Bolsward. 

Canal through Frisian Lowland.

Cows in the Frisian fields.