Damesbiljartvereniging 'Keubaard'

 


De dames biljartvereniging “Keubaard” is ongeveer 9 jaar geleden opgericht. Het begon met een spontane meidengroep van wel 15 deelnemers, maar na zoveel jaar is dat aantal terug gelopen tot 10 leden in 2007.

De damesbiljartclub speelt op de woensdagavonden van September tot April. Deze avonden worden meestal druk bezocht en met 2 biljarttafels kunnen de dames veel partijen spelen. Ook  strijden ze twee keer per jaar tegen Hitzum om een prachtige beker, die door beide clubs wel mee naar huis wordt genomen.
Ook hebben ze jaarlijks het “pearke biljarten” in December.

Misschien dat er in de toekomst meer toernooien worden georganiseerd tegen andere dorpen maar daar is het bestuur nog mee gaande. Heb je belangstelling, kom dan vrijblijvend een kijkje nemen in ons dorpshuis (vanaf 20.30) om de week op de woensdagavond. Of neem contact op met Jeldou Aukes tel; 0515-332585