Vereniging Dorpsbelang

dorpsbelang@kubaarddorp.nl

VOORZITTER
Vacant
SECRETARIS
Rian Dijkstra
PENNINGMEESTER
Erik Bos
ALGEMEEN BESTUURSLID
Muriel van der Laan
ALGEMEEN BESTUURSLID
Yeb Andela

Dorpshuis en Beheer

beheercommissie@kubaarddorp.nl

VOORZITTER
Halbe Klijnstra 0620525343
SECRETARIAAT EN VRIJWILLIGERS
Jolanda Gaastra 0623608056

SLEUTEL DORPSHUIS EN FINANCIËN
Erik Bos 0628537852
BOEKINGEN EN INKOOP
Petra van der Veer 0619889738
TECHNISCH BEHEER
Jan Evers 0627457908
ALGEMEEN BESTUURSLID
Dina Andela 0621947523

Beheer sportveld en kaatshok

TOEZICHTHOUDER NAMENS DE GEMEENTE
Harry Vermeulen 0651345224

Feestcommissie

Naam Telefoonnummer
Naam Telefoonnummer
Naam Telefoonnummer
Simon Nieuwenhout 0653297367
Monique Verbruggen 0629871396

Via bovenstaand mailadres kun je Nieuwsartikelen en andere zaken, die jij belangrijk vindt, aammelden.

Paar regels, zorg voor:
1. Pakkende titel
2. Tekst zoals die op de site moet komen [zonder opmaak]
3. Voeg foto’s / documenten als BIJLAGE bij de mail [dus niet in de tekst en het format PDF / Word / JPG / PNG / GIF)

Fouten op de site gezien?
Als je een fout tegenkomt op de website, dan kun je die, via hetzelfde mailadres, laten aanpassen. Zo werken we samen aan het  actueel houden van onze DorpsWebsite.

De Sok (Sicht op Kûbaard)

aha@ziggo.nl

REDACTIE
Fokje Beimer
REDACTIE
Thea Kooistra
REDACTIE
Caspar Oosterbaan
REDACTIE
Meinte Hornstra Moedt
REDACTIE
Geart Rypkema