Vereniging Dorpsbelang

dorpsbelang@kubaarddorp.nl

VOORZITTER
Muriël van der Laan
SECRETARIS
R. van den Bosch
PENNINGMEESTER
Erik Bos
ALGEMEEN BESTUURSLID (1)
Yeb Andela
ALGEMEEN BESTUURSLID (2)
Trudy van der Leeuw

Dorpshuis en Beheer

beheercommissie@kubaarddorp.nl

VOORZITTER [Vacature)
Halbe Klijnstra 0620525343
SECRETARIAAT en VRIJWILLIGERS
Jolanda Gaastra 0623608056

SLEUTEL en KAS
Margreet Boringa 0610482254
RESERVERING en INKOOP
Petra van der Veer 0619889738
TECHNISCH BEHEER
Jan Evers 0627457908
ALGEMEEN BESTUURSLID
Dina Andela 0621947523
Jan Jelle Fritsma
Jikke Bootsma
Daniëlle Hondema
Keimpke Zigterman
Klaas de Boer
Nynke Valkema

Laatste Eer

VOORZITTER
Anneke Vermeulen
SECRETARIS
Annie Jansen
PENNINGMEESTER
Geart Rypkema
LID
Dina Andela
LID
Lies Kool

Beheer Sportveld en Kaatshok

TOEZICHTHOUDER NAMENS DE GEMEENTE
Harry Vermeulen 0651345224
VOORZITTER
Halbe Klijnstra
SECRETARIS
Paiul Kool
PENNINGMEESTER
Erik Bos
ALGEMEEN BESTUURSLID (1)
Syb van der Ploeg
ALGEMEEN BESTUURSLID (2)
Piter Kool
Simon Nieuwenhout 0653297367
Monique Verbruggen 0629871396

Via bovenstaand mailadres kun je Nieuwsartikelen en andere zaken, die jij belangrijk vindt, aanmelden.

Paar regels, zorg voor:
1. Pakkende titel
2. Tekst zoals die op de site moet komen [zonder opmaak]
3. Voeg foto’s / documenten als BIJLAGE bij de mail als: PDF / Word / JPG / PNG / GIF

Fouten op de site gezien?
Als je een fout tegenkomt op de website, dan kun je die, via hetzelfde mailadres, laten aanpassen. Zo werken we samen aan het  actueel houden van onze DorpsWebsite.

BIK – Bouwen in Kûbaard

Daan Keur
Muriël van der Laan
Halbe Klijnstra
Tjerk Bootsma
Siebe van Seijen
Keimpke Zigterman

De Sok (Sicht op Kûbaard)

sok-redactie@kubaarddorp.nl

REDACTIE
Fokje Beimer
REDACTIE
Thea Kooistra
REDACTIE
Caspar Oosterbaan
REDACTIE
Meinte Hornstra Moedt
REDACTIE
Geart Rypkema