Privacy Policy

Dorpsbelang Kûbaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dorpsbelang Kûbaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens activiteiten van het Dorpsbelang Kûbaard wordt mogelijk beeldmateriaal gemaakt en gepubliceerd op de website (www.kubaarddorp.nl). Bij bezwaar is dit te melden bij één van de bestuursleden van Dorpsbelang of via dorpsbelang@kubaarddorp.nl zodat het betreffende beeld binnen 1 maand verwijderd wordt.