Dorpsgenoten!

Eén van de meest actieve verenigingen in het dorp is natuurlijk de kaatsvereniging. “Us Nocht” bestaat volgende jaar maar liefst 70 jaar!

Van jong tot oud wordt er wekelijks gekaatst op het sportveld. Met een “multifunctionele” berging erbij zijn we weer bij de tijd. Vooral de kleedkamer en wc is een uitkomst. Met dank aan het dorpsbelang, we kunnen nu weer jaren vooruit.

Het seizoen start meestal rond 30 april (oude Koninginnedag) en eindigt eind september.

De senioren/jeugd kaatsen op woensdagavond voor de competitie. Iedere week een partij met aan het eind van het seizoen een winnaar bij de jeugd, heren en dames. Er kan dan een wisselbeker gewonnen worden.
Aan het begin van het seizoen wordt een ledenwedstrijdlijst gemaakt. De dames en heren kaatsen op zondag hun wedstrijden, de jeugd meestal op zaterdagmiddag. We hebben dit jaar voor het eerst een wedstrijd van de jeugd gecombineerd met de senioren op zondag. Een geslaagd experiment met elkaar. (dus voor herhaling vatbaar). De wedstrijden zijn verschillend van karakter. Er wordt gekaatst met de originele kaatsbal, maar soms ook met de gele luchtbal. Het pearkekeatsen is een jaarlijks terugkomende partij. Dit jaar konden de pearkes zelf hun lot bepalen. Dit jaar met de feesten voor de eerste keer op tijd kaatsen geïntroduceerd. De partij eindigt als de tijd om is en het voordeel hiervan is dat je binnen 3 uren een kaatswedstrijd kunt houden.

De jeugd krijgt om de twee weken een training. Vorig jaar onder leiding van Sjoerd de Vries en Jurjen Eringa. Dit jaar zijn Sjoerd de Vries en Gerbrand Kramer de trainers. De jeugd is enthousiast en altijd aanwezig.
Over de jeugd gesproken! Ieder jaar op de 2e woensdag van augustus is er de Freulepartij in Wommels voor jongens van 14-16 jaar. Kûbaard heeft ooit een keer meegedaan met een geheel partuur. Maar dit jaar is er een Kûbaarder jongen die voor Wommels meedoet. Wesley van de Wint staat 9 augustus as. voor Wommels te kaatsen op de Freule. Daar zijn we als KV beretrots op dat hij meedoet. Zo zie je maar waar een klein dorp groot in kan zijn.