Kunstenaarsdorp Kûbaard?!

De kunstenaar Kees van Leeuwen, zelf al lang niet meer wonend in Kûbaard, zegt in het artikel van de Leeuwarder Courant december 2010,  dat hij de benaming Kûbaard Kunstenaarsdorp wat overdreven vind. Maar er was een periode dat dat wél waar was. Voor zover ik mij kan herinneren was Kûbaard indertijd, in jaren negentig het eerste dorp in Friesland met een eigen Kunstroute. Deze was toen georganiseerd door Eric Jan Valkema en Jan Bakker die een geweldige publiciteit hadden gegenereerd.

De Nacht van Kûbaard

De laatste Kunstroute hebben we in de avond tot middernacht gehouden. Doordat de voorgaande kunst routes te goed werden bezocht, puilden de kleine ateliers uit en stonden zowel de bezoekers als de kunstenaars klem.   We hadden de Gemeente gevraagd alle straatverlichting uit te doen. Alles werd geweldig verlicht met fakkels en vuren door de creatieve kinderen Ykje & Durk Kramer en Douwe Hibma van Durk en Durkje Hibma.

Ook nu zijn de meeste kunstenaars naar buiten toe niet super actief meer, maar ze zijn er wel! Een aantal zijn er professioneel en een aantal kunnen zich meten met de professionals maar hoeven hun brood er niet mee te verdienen. Jaarlijks sluiten een aantal kunstenaars zich aan bij de Keunstrûte Littenseradiel. Mocht je hier een stukje over jezelf en je werk willen hebben, mail ons: info@kubaarddorp.nl