De Fleanende Bal in Grootbolsward-ijsselmeerkust

Onlangs zocht oud Kubaarster Gianna Posteraro, vanuit haar functie als redactiecoördinator bij “Grootbolsward-ijsselmeerkust”, contact met onze voorzitter Freek van Embden met de vraag een stuk te mogen schrijven over de Fleanende Bal. Het thema: Het verenigingsleven in de dorpen.
24 november jl. was het zover en kwam ze, tijdens de reguliere biljart-avond, gezellig bij ons langs. Ze knoopte met iedereen een gesprek aan en vroeg “honderd-uit” . Ze kreeg nog les van Halbe Algra, hetgeen resulteerde in de rubriek “Halbe’s Biljerttips”. Uiteindelijk heeft Gianna de deur mee afgesloten.
Bovenstaande resulteerde al met al in een mooi artikel over onze vereniging en over Kûbaard in het algemeen.

Morgen [donderdag] ligt “Grootbolsward-ijsselmeerkust” in Kubaard in de bus. Wie hem niet krijgt kan hem vinden bij de Jumbo.

In deze bijlage alvast het artikel

.

.