Wiebe en Mieke zijn verhuisd

.

.

Aan alle inwoners van Kûbaard.

Vanaf vandaag (donderdag 1 september) wonen wij definitief in Leeuwarden. Vanmorgen zijn we naar de notaris geweest en toen hebben we onze sleutels van onze boerderij overgedragen aan de nieuwe bewoner: Jelmer Leistra uit Wommels. Van het grasland is dertig hectare verkocht aan fam. Postma-Westra uit Waaxens en de overige tien hectare is gekocht door fam. van der Hoek uit Kûbaard.

Wij hebben dik drie en twintig jaar met veel plezier in Kûbaard gewoond. Wij voelden ons, samen met onze dochter Anneke, ook echt deel van de Kubaarder gemeenschap. Het was nu echter tijd voor een nieuwe stap in ons leven. We wilden nog 1 keer verhuizen en met het appartement in Leeuwarden hebben wij een plek gevonden waar wij onszelf oud zien worden.

Wij bedanken alle Kubaarders voor alle contacten en samenwerking. Wij denken dat we elkaar in de toekomst nog wel tegen zullen komen. Telefoonnummers en e-mailadres blijft gelijk, ons adres wordt: Krommezijl 32, 8939 AV Leeuwarden.

Groetnis
Wiebe vd werf (06-31678486)
Mieke Notenboom (06-83521376)