BILJARTMARATHON WIL ‘MIENSKIP’ VERSTERKEN

Gevarieerd programma voor alle Kûbaarders

Zoals al in de SOK te lezen was, gaat de Kûbaarder biljartvereniging ‘De Fleanende Bal’ haar 50-jarige jubileum op spetterende wijze vieren met een grote biljartmarathon van 50 uur. De vereniging wil dit graag doen met alle Kûbaarders en heeft daarom een veelzijdig programma samengesteld, waarin iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. De marathon begint op donderdag 17 april 2008 om 19.30 met een officiële feestelijke opening. De eerste biljartpartij start om 20.00 uur. Het biljarten gaat vervolgens door tot zaterdagavond laat. Er wordt gespeeld op een echte wedstrijdtafel, die we speciaal zullen huren. Vijftig uur biljarten komt neer op 50 partijen van 1 uur. Hiervoor hebben we dus 100 spelers nodig. Met leden, oud-leden en leden van de vrouwenbiljartclub en van de herensociëteit komen we op 50 à 60 spelers/speelsters. Dit aantal kunnen we eventueel aanvullen met spelers van biljartverenigingen van andere dorpen. Maar het liefst zien we natuurlijk Kûbaarders aan de biljarttafel. Daarom roepen we hierbij alle Kûbaarders op om zich op te geven voor een uur biljarten. Iedereen boven de 16 jaar mag zich opgeven. Je kunt aangeven op welke tijden je het liefst speelt, maar ook tegen wie je graag zou willen spelen. Heb je nog nooit gespeeld? Dat maakt niet uit; er zijn altijd mensen aanwezig die kunnen uitleggen hoe het moet. De inschrijving sluit op vrijdag 11 april!

Maar dat is lang niet alles. We gaan niet alleen biljarten, we gaan nog veel meer leuke dingen doen! Er zijn allerlei activiteiten, ook voor mensen die niet van biljarten houden. Sommige activiteiten zijn gratis en vrij toegankelijk. Voor andere moet je je opgeven en soms een kleine bijdrage betalen. Aan het eind van dit stuk vind je het programma, met inschrijfformulier. Let op: Het programma is iets gewijzigd ten opzichte van het programma dat in de SOK stond. Zo is het koffieconcert van vrijdagochtend komen te vervallen. Als iemand zich spontaan aanbiedt, zullen we dit onderdeel alsnog opnemen. Verder is het programma uitgebreid met een workshop ‘glas in lood’ onder leiding van Monique Verbruggen, op zaterdagmiddag. Schroom niet en geef je voor zoveel mogelijk activiteiten op!
Ook gaan we een groot raadspel organiseren, met prachtige prijzen. Het is de bedoeling dat je tegen een kleine inleg raadt hoeveel caramboles (punten) er in 50 uur worden gemaakt. Om te zorgen dat iedereen evenveel kans heeft, zullen we, zodra de speellijst vol is, een overzicht op de website plaatsen, waarop duidelijk is aangegeven wat de sterkte van elke speler is en hoeveel punten iedereen normaal gesproken in een uur maakt. Hierover volgt nog informatie. Volg het laatste nieuws op de website.
Ook wie zich nergens voor opgeeft, is van harte welkom: het dorpshuis is 50 uur lang voor iedereen geopend. Als je niet kunt slapen, kun je bij wijze van spreken midden in de nacht een borreltje komen drinken.

Ons motto is: Gast aan de biljarttafel!

Programma Biljartmarathon (nog niet definitief)

Donderdag 17 april:

19.30 uur:    officiële opening, met aandacht voor twee bijzondere leden.

20.00 uur:    eerste biljartpartij

21.00-23.00: dartstoernooi

Vrijdag 18 april:

14.00-16.00: modelschilderen door geoefende schilders o.l.v. Martin Sybesma; de biljarttafel en de spelers fungeren als model.
Er is nog ruimte voor enkele Kubaarders!

17.00           borrel met lekkere borrelhapjes

20.00-24.00: klaverjassen

Zaterdag 19 april:

08.00-10.00: ontbijtbuffet

10.00-12.00: koffieconcert door Paul Kool (gitaar) en Sjoukje Scheltema (accordeon)

14.00-16.00: workshop ‘glas in lood’ o.l.v. Moniek Verbrugge

17.00-19.00: borrelen + Indische rijsttafel (ook voor vegetariërs). Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

20.00-21.00: biljartdemonstratie door twee topspelers

22.00-23.00: laatste biljartpartij

Vanaf 23.00: afsluiting, dankwoord, prijsuitreiking, etc. + nazit

INSCHRIJFFORMULIER

Kruis één of meer opties aan en lever het formulier in bij een van de volgende mensen (opgave per telefoon of e-mail kan ook):

Frank Tichelman                      Ysbrand Kramer             Sietze Halbersma
K. Ynsesstrjitte 12                   Swingoerd 47                 P. Moensstrjitte 1
8732 EM Kubaard                    8731 CV Wommels        8732 EH Kubaard
Tel. 0515 331883                     Tel. 0515 332120            Tel. 0515 851428
ftichelman@hotmail.com          yfkramer@planet.nl
­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ja, ik wil graag een uur biljarten.

Naam:                                                                  Adres:
Telefoonnummer:                                                   E-mailadres:

Ik speel bij voorkeur op                                     O   donderdagavond
O   donderdagnacht
O   vrijdagochtend
O   vrijdagmiddag
O   vrijdagavond
O   vrijdagnacht
O   zaterdagochtend
O   zaterdagmiddag
O   zaterdagavond

Ik wil graag spelen tegen:

Ik geef me op voor de volgende activiteiten:

O    darttoernooi                 (donderdagavond)

O    klaverjassen                 (vrijdagavond)

O    ontbijtbuffet                  (zaterdagochtend; kosten € 2,50- p.p.)

O    Indische rijsttafel          (zaterdagmiddag/avond; kosten € 10,- p.p.)

O   workshop glas-in-lood    (zaterdagmiddag; opgave bij Monique)

De inschrijving sluit op vrijdag 11 april!!!!!!!!!

Opmerking: Iedereen is van harte welkom bij de andere activiteiten

Dit is het definitieve speelschema. Er zijn twee wijzigingen t.o.v. het schema in het programmaboek: op donderdag van 01-02 uur en op vrijdag van 18-19 uur. 

Speelschema

DONDERDAG

20-21 uur        Gerrit Dijkstra (C)                  Rinse van Dijk (C)

21-22 uur        Folkert Gaastra (B)                Gerben Dijkstra (B)

22-23 uur        Willem de Boer (B)                Wiebke Schukken (B)

23-24 uur        Laurens Beimers (D)              Hans Dekker (C)

00-01 uur        Wim Smit (C)                         Sjoerd Zondervan (C)

01-02 uur        Job Tichelman (C)                  Freek Tichelman (B)

02-03 uur        Jelle de Jong (D)                    Timen Vermeulen (B)

03-04 uur        Tjerk Bootsma (B)                 Jan Evers (C)

04-05 uur        Martin Versteege (A)             Auke Althof (B)

05-06 uur        Tjeard Halbersma (C)             Jannie Bouwman (D)

VRIJDAG

06-07 uur        Sietze Halbersma (C)             Femke Halbersma (D)

07-08 uur        Janke Evers (D)                      Manon Rijpkema (D)

08-09 uur        Auke Dijkstra (C)                  Foeke Jellema (C)

09-10 uur        Auke Eringa (C)                     Jan Dotinga (C)

10-11 uur        Germ van Dijk (C)                 Keimpe Hannema (C)

11-12 uur        G. Vellinga (C)                      Anneke Joustra (D)

12-13 uur        Yeb Andela (D)                     P. Hofstee (C)

13-14 uur        Jetse Koster (C)                     Sybrich Walinga-Kappe (D)

14-15 uur        Ger van Putten (C)                 Henk Kooistra (D)

15-16 uur        Gerrit Binnema (A)                Siem Hans van Dijk (C)

16-17 uur        Reinder Rijpma (B)                Nico Dröge (B)

17-18 uur        D. Palsma (C)                         T. Pander (C)

18-19 uur        Rients Bakker (C)                  Atze Piek (C)

19-20 uur        Thea Kooistra (D)                  Annette Lugtenborg (D)

20-21 uur        Frits Jansen (D)                      H. Jansen (D)

21-22 uur        Hans Bootsma (C)                 Astrid Reitsema-Bootsma (D)

22-23 uur        Sybren Piek (C)                      Sytske Piek (D)

23-24 uur        Liuwe Bouma (C)                  Klaas Halbersma (C)

00-01 uur        Anne Okkema (C)                  Antje Okkema (D)

01-02 uur        Klaas de Boer (C)                  Pieter van der Velde (C)

02-03 uur        Ype Halbersma (B)                Mark Halbersma (C)

03-04 uur        Marjan Terpstra (D)               Marian Halbersma (D)

04-05 uur        Pim Hoppel (C)                      Lieske Giliam (D)

05-06 uur        Romke Brouwer (B)              Remmelt Kooistra (C)

 

ZATERDAG

06-07 uur        Jan Sjirk Giliam (D)               Sjirkje Zijlstra (D)

07-08 uur        Auke de Boer (C)                  Henk van der Meer (C)

08-09 uur        Anton Heeg (C)                     Geart Rijpkema (D)

09-10 uur        F. Abma (C)                           Skelte van Houten (C)

10-11 uur        Ane de Boer (C)                    Sjoerd Gaastra (C)

11-12 uur        Jeldou Aukes (D)                   Janke Lichthart (D)

12-13 uur        Paul Kool (D)                         Alle Tjeerdsma (C)

13-14 uur        Hessel Hovenga (D)               Martin Aukes (D)

14-15 uur        Klaas Rispens (C)                  Gosse Hibma (C)

15-16 uur        Eppie Heins (A)                     Frank Tichelman (A)

16-17 uur        Gerrit Boorsma (C)                J. Boorsma (C)

17-18 uur        Hiske Halbersma (D)             Annie Punter (D)

18-19 uur        Emiel (C)                                Eibert Stroband (C)

19-20 uur        Peter Teunissen (D)                Ellen van Straaten (D)

20-21 uur        DEMONSTRATIE (door Geert Popma en Tony Swart)

21-22 uur        Hylke Algra (B)                     Johannes Tichelman (A)

22-23 uur        S. Eisma (D)                           Ysbrand Kramer (D)