Dorpscourant De SOK, ook wel genoemd Cubaerder Courant, dé vrije pers van Cubaerd

SOK staat voor ‘ Sicht op Kûbaard’. De SOK is het periodiek van en voor leden van Dorpsbelang Kûbaard. De krant verschijnt ten minste twee keer per jaar. Zij bevat informatie over het wel en wee van Kûbaard en haar inwoners. Er wordt vooruit- en teruggeblikt op de vele initiatieven in het dorp en de wijde omgeving. Het rijke verenigingsleven heeft hierbij een prominente plek.

Ook andere belangrijke culturele, economische en ruimtelijke ontwikkelingen komen aan bod. En als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke: de verhalen van (oud)inwoners staan centraal. Door middel van interviews en door middel van eigen, vaak persoonlijke bijdrages van (oud)inwoners.’

Op de foto zitten rond de redaksjetafel: Geart, Caspar, Fokje en Thea. Meinte ûnbrekt omdat hij de fotograaf is.