EnergieKûbaard is een kleinschalige coöperatie die de in- en verkoop van stroom en gas verzorgt. De coöperatie wil een duurzame ontwikkeling op gang brengen en de afhankelijkheid van de grote energieconcerns verkleinen door de energievoorziening zelf ter hand te nemen. Daarbij worden de winsten geheel ingezet voor initiatieven die de leefbaarheid en duurzaamheid in Kûbaard bevorderen. Bij EnergieKûbaard kun je tegen een scherpe, concurrerende prijs en met hetzelfde gemak als bij andere energiemaatschappijen je stroom en gas afnemen. Deze energie wordt duurzaam en grotendeels lokaal geproduceerd. EnergieKûbaard is samen met andere energiecoöperaties in Fryslân aangesloten bij de overkoepelende Friese coöperatie Ús Koöperaasje. Deze coöperatie heeft samen met de andere Noordelijke overkoepelende energiecoöperaties KEI en Energiekoepel het energiebedrijf Energie VanOns opgericht. Dit bedrijf levert in de praktijk je energie. Meer informatie kun je lezen op de website van EnergieKûbaard. Op die website vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over hoe je lid kunt worden.