Samenstelling Bestuur Dorpsbelang

Beste leden van Dorpsbelang (Dorpsbelang Kubaard),

We hopen dat jullie fijne kerstdagen hebben gehad en vragen de aandacht voor het volgende: in de statuten van het dorpsbelang staat bij artikel 11 lid 7 dat als er minder dan 5 leden zijn, het bestuur nog steeds bevoegd is t.a.v. de “dagelijkse gang van zaken”, maar er moet dan wel binnen een maand na het onvolledig raken van het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) worden uitgeschreven om een nieuw bestuurslid of in ons geval nieuwe bestuursleden te benoemen.
Wiebe van der Werf en Neeltje de Vries zijn inmiddels vertrokken en na veel rondvragen, hebben we Rian Dijkstra en Trudy van der Leeuw bereid gevonden (om zitting te nemen in het bestuur). We willen (omdat de zoektocht zo lastig is) voorstellen om, bij uitzondering, tot de eerstvolgende vergadering in maart 2023 een “voorlopig bestuur” te vormen. Dit doen we onder de voorwaarde dat als er leden tegen zijn, wij per januari 2023 een spoed AVL zullen beleggen waar dan met minimaal 26 leden (aanwezig) gestemd wordt over het nieuwe bestuur.
We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter!

Vriendelijke groeten en een goede jaarwisseling toegewenst namens Dorpsbelang

.

.