Wegenbeleid Gemeente

.

.

Vanuit het dorpsbelang->
Het dorpsbelang heeft contact gehad met de gemeente over de staat van de wegen rondom Kubaard. Zie hieronder hun reactie.

Onderwerp: Bermen aangevuld met puin – planning 2023

Dag dorpsbelang,

Een poosje geleden hebben we het gehad over schade aan de bermen bij Kûbaard als gevolg van de tijdelijke afsluiting van de N359 bij Wommels.
Zoals jullie waarschijnlijk opgemerkt hebben zijn de bermen inmiddels aangevuld met puin op de plaatsen waar de berm het meest beschadigd was.

Verder kan ik jullie over de wegenonderhoudsplanning het volgende vertellen.
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden staat m.b.t. Kûbaard voor 2023 het volgende op de planning.

De wegen De Gaest en de Littenserbuorren krijgen onderhoud. Wat houdt dit in?
1. Een laag asfalt wordt afgefreesd en er komt een nieuwe laag asfalt op.
2. Er wordt bermverharding aangebracht in de vorm van een rij grasbetonstenen of beton.

————————————————————————————————————————————–
De vraag vanuit de Kubaarder dorps-app is onder de aandacht gebracht bij de gemeente. We hopen op een positief antwoord en dat de Joarumerleane wordt meegenomen in de wegenonderhoudsplanning. Tip ook via de gemeente-site (link staat op de site van Kubaard), kan dit gemeld worden. Dat mag iedere inwoner doen.