Strooibeleid Kûbaard

.

.

Enige tijd geleden kwam de vraag rondom strooibeleid van de gemeente tijdens gladheid bij Dorpsbelang terecht.
Wij hebben deze vraag doorgespeeld. Hieronder het antwoord vanuit de gemeente.

Vanuit het huidige strooibeleid van de gemeente heeft het Dorpsbelang wederom het verzoek bij de gemeente neergelegd om ook de Slachte tussen De Swarte Beien en de Lollumerweg mee te nemen in hun strooibeleid. Dit wordt vervolgd.

Beste Dorpsbelang Kubaard,

Hierbij doe ik ten 1e een korte samenvatting toekomen van ons strooibeleid en de prioriteiten die hierin gesteld zijn:

Prioriteit 1

Hoofdroutes: stroom- en gebiedsontsluitingswegen, busroutes

Prioriteit 2

Binnensteden, grote parkeerterreinen, marktterreinen, industrieterreinen en fietsroutes

Prioriteit 3

Woonwijken, recreatieve fietspaden en overige wegen

 

Toelichting bij deze prioritering:

· In de praktijk worden de prioriteit 1 en 2 in één enkele route gereden. Dit is met name uit oogpunt van efficiency. Prioriteit 1 en 2 liggen dicht bij elkaar en overlappen elkaar. Het is dus eenvoudiger en efficiënter om prioriteit 1 en 2 te combineren in een enkel rit uit te voeren.

· Prioriteit 3 wordt bijna nooit gereden en kan praktisch alleen gereden worden, wanneer prioriteiten 1 en 2 niet meer glad zijn én naar verwachting niet meer glad worden; wanneer prioriteit 3 wel wordt gereden, dan wordt zoveel mogelijk de routing van de huisvuilinzameling gehanteerd. Verder wordt bij aanhoudende winterse omstandigheden continue prioriteit 1 en 2 gereden, omdat deze steeds weer glad worden. Prioriteit 3 wordt dan bijvoorbeeld gereden wanneer bijvoorbeeld 50cm sneeuw meerdere dagen blijft liggen. In dergelijke gevallen treed ook het calamiteiten plan in werking en worden aannemers ingeschakeld om dergelijke hoeveelheden sneeuw te verwijderen.

Informatie voor inwoners https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/gladheidsbestrijding-strooiroutes/

In het begin november vastgestelde jaarverslag/uitvoeringsplan (par. 3.7 klachten en meldingen) staat:

Verzoeken om wegen op te nemen in strooiroutes, die nu nog niet in strooiroutes zijn opgenomen, worden inclusief bijbehorende suggesties verzameld en meegenomen in een jaarlijkse evaluatie, waarin wordt bezien welke verzoeken gehonoreerd worden.

Jaarverslag ‘21/’22/ uitvoeringsplan ‘22/’23 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-540510.html

 

Algemeen, in vervolg en toelichtend op bovenstaande.

Bij verzoeken om wegen toe te voegen aan de strooiroute, beantwoorden we om te beginnen de volgende vraag: behoort desbetreffende weg of straat tot prioriteit 1 of prioriteit 2? Als wij prioriteit 3 wegen zouden toevoegen aan onze strooiroutes, dan zou hier een precedent werking van uit kunnen gaan met als mogelijk gevolg willekeur en dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen.

Verder is het goed om te weten dat zout inreden moet worden, anders heeft strooien nagenoeg geen effect, en hiervoor moet er wel een minimaal aantal verkeersbewegingen over het strooizout rijden.

Onze budgetten, materieel en bemensing zijn gebaseerd op ons beleidsplan, jaarverslag en uitvoeringsplan. En hier zijn de routes (prioriteiten 1 en 2) ook op afgestemd. Om prioriteiten 1 en 2 te strooien, dat is met elkaar al 950 km, wordt al ons materieel al ingezet. Wij kunnen dus niet alles in 1x strooien, dat zou anders veel te veel kosten en heel vaak zou een groot deel niet gebruikt hoeven te worden. Het gebeurt ook vaak dat als we aan prioriteit 3 toe zouden komen, dat de gladheid dan al verdwenen is.

Wat betreft de melkwagens, hiervoor verwijs ik naar paragraaf 2.10 van ons jaarverslag “Overleg LTO” (zie bovenstaande link).

Uw locatie specifieke vraagstuk.

De Slachte / Slachtedyk zit dus niet in de strooiroute tussen De Leane / Swarte Beien en Berghuizerweg / Lollumerweg. Dit geldt in principe voor alle soortelijke wegen in het buitengebied, maar ook voor straten midden in een woonwijk (niet zijnde ontsluitingswegen of ~straten).

Deze melding hebben wij ook al ontvangen van aanwonenden zelf. Dit nemen wij dus mee in onze jaarlijkse evaluatie. Wij doen ons best hierbij rekening te houden met alle belangen en met de mate van effectiviteit.

Tot slot.

Hoe vervelend dan ook, er zullen altijd straten en wegen blijven die glad zijn bij winterse omstandigheden. Wij geven wel de volgende boodschappen mee:

  • Bij (kans op) gladheid: rijd voorzichtig!
  • Rijd zoveel mogelijk over wegen en straten die gestrooid worden, zie hiervoor onze strooiroutes op onze website.
  • Bij code rood: ga niet de weg op als het niet nodig is!

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen